Username :  
   
  Password :  
   
 
 
 
เมนูหลัก
 
 
หน้าหลัก
...............................................
 
 
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
...............................................
 
 
บุคลากร
...............................................
 
   
 
 
บริการ
 
 
ระบบจองคิวยื่นเอกสาร
...............................................
 
 
กระดานถาม-ตอบ
...............................................
 
 
ปฏิทิน (กำหนดการ)
...............................................
 
   
 
โปรแกรมคำนวณยอดหนี้
...............................................
 
   
 
 
 

 
กยศ. ขอรับใบเสร็จ ภาคเรียนที่ 2/2556 ได้แล้ว นะคะ
ประกาศเมื่อ : 17 มีนาคม 2557
ประกาศโดย :
ไฟล์ประกอบข่าว : ไม่มี
 
 
กรอ. ขอรับใบเสร็จ ภาคเรียนที่ 2/2556 ได้แล้ว นะคะ
ประกาศเมื่อ : 10 มีนาคม 2557
ประกาศโดย :
ไฟล์ประกอบข่าว : ไม่มี
 
 
ประกาศเกี่ยวกับกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ปีการศึกษา 2557 สำหรับทุกกลุ่ม
ประกาศเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศโดย :
ไฟล์ประกอบข่าว : ไม่มี
 
 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีสุดท้าย
ประกาศเมื่อ : 27 มกราคม 2557
ประกาศโดย :
ไฟล์ประกอบข่าว : ไม่มี
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ดำเนินการเรียบร้อยทุกขั้นตอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2556
ประกาศเมื่อ : 10 ธันวาคม 2556
ประกาศโดย :
ไฟล์ประกอบข่าว : ไม่มี
 
 
แจ้งนักศึกษาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
ประกาศเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2556
ประกาศโดย :
ไฟล์ประกอบข่าว : ไม่มี
 
 
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 มีนาคม 2557
ประกาศเมื่อ : 29 ตุลาคม 2556
ประกาศโดย :
ไฟล์ประกอบข่าว : ไม่มี
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมฯ เทอม 2 - กลุ่มผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1
ประกาศเมื่อ : 02 ตุลาคม 2556
ประกาศโดย :
ไฟล์ประกอบข่าว : ไม่มี
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมฯ เทอม 2 - กลุ่มผู้กู้รายเก่า เลื่อนชั้นปี+เกินหลักสูตร
ประกาศเมื่อ : 02 ตุลาคม 2556
ประกาศโดย :
ไฟล์ประกอบข่าว : ไม่มี
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมฯ เทอม 2 - กลุ่มผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปี
ประกาศเมื่อ : 02 ตุลาคม 2556
ประกาศโดย :
ไฟล์ประกอบข่าว : ไม่มี
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมฯ เทอม 2 - กลุ่มผู้กู้ กรอ.ทุกกลุ่ม
ประกาศเมื่อ : 02 ตุลาคม 2556
ประกาศโดย :
ไฟล์ประกอบข่าว : มี
 
 
กู้เก่าเลื่อนชั้นปี ดูรายละเอียดเพื่อรับใบเสร็จค่าเล่าเรียน
ประกาศเมื่อ : 18 กันยายน 2556
ประกาศโดย :
ไฟล์ประกอบข่าว : มี
 
 
กำหนดการเทอม 2/56 สำหรับผู้กู้ทุกกลุ่ม
ประกาศเมื่อ : 10 กันยายน 2556
ประกาศโดย :
ไฟล์ประกอบข่าว : ไม่มี
 
 
รายชื่อรับบัตร ATM (ทำเฉพาะบัตร ATM)
ประกาศเมื่อ : 03 กันยายน 2556
ประกาศโดย :
ไฟล์ประกอบข่าว : มี
 
 
รายชื่อ รับบัตร ATM
ประกาศเมื่อ : 26 สิงหาคม 2556
ประกาศโดย :
ไฟล์ประกอบข่าว : ไม่มี
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์กู้ยืมฯ กลุ่มผ้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปี
ประกาศเมื่อ : 25 มิถุนายน 2556
ประกาศโดย :
ไฟล์ประกอบข่าว : ไม่มี
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมฯ กลุ่มผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1
ประกาศเมื่อ : 16 มิถุนายน 2556
ประกาศโดย :
ไฟล์ประกอบข่าว : ไม่มี
 


Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) 128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5392-1444 โทรสาร: 0-5321-3183 E-mail: webmaster@rmutl.ac.th